Organizacja zajęć


Materiały dydaktyczne

Uczestnicy szkolenia przed każdym wykładem otrzymali dotyczące go materiały informacyjne służące jako pomoc do sporządzania notatek.

Uwaga uczestnicy szkolenia!

Uwzględniając uwagi zgłoszone w ankietach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej na płycie CD (w formacie *.pdf) były do odbioru w Sekretariacie Katedry Geoinżynierii (budynek 33, pok. 36) od poniedziałku do piątku w godz. 8:15 do 16:00. Możliwy był odbiór w innym terminie po uzgodnieniu telefonicznym.(2kB)