Nabór słuchaczy


 • Termin zgłoszenia


 • Wymagane dokumenty i sposób naboru


 • Szanowni Państwo!


  Trzecia edycja była ostatni± z cyklu szkoleń finansowanych przez Unię Europejsk± i Budżet Państwa.
  Dziękujemy Państwu za aktywne uczestnictwo w naszych szkoleniach!

  Osoby zainteresowane t± tematyk± w ramach szkoleń lub studiów podyplomowych
  prosimy o kontakt drog± elektroniczn± lub telefonicznie.

  e-mail:kg@sggw.pl
  tel. +22 5935200, fax +22 5935205