(5kB) (6kB) (8kB) (8kB)
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ORAZ BUDŻET PAŃSTWA
Szkolenie na temat:

"OCENA WARUNKÓW POSADOWIENIA I BEZPIECZEŃSTWA BUDOWLI
ORAZ ICH WPŁYWU NA ŚRODOWISKO"
nr ref. Z/2.14/II/2.1/8/93/05
współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
w ramach ZPORR Priorytet II Działanie 2.1;
"Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie"

UWAGA UCZESTNICY SZKOLENIA!
Zapraszamy do odbioru materiałów szkoleniowych na płycie CD.


Szkolenie przeznaczone było dla kadry zawodowej (inwestorów, projektantów i wykonawców), urzędników administracji państwowej i samorządowej, nauczycieli szkół średnich oraz pracowników instytutów branżowych. Celem szkolenia było podniesienie kwalifikacji kadry zawodowej oraz rozszerzenie wiedzy i zdobycie doświadczenia w zakresie obowiązującego w Polsce i w krajach Unii Europejskiej prawa, a także związanych z tym zmian w projektowaniu, wykonawstwie i monitoringu obiektów budowlanych.


INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie)


Europejski Fundusz Społeczny

Portal Unii Europejskiej