(27kB)

EU GeoEnvNet
MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM

GEOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA - Transfer doświadczeń i dyrektyw UE do nowo przyjętych państw


28 kwietnia 2004, WarszawaORGANIZATORZY:

Katedra Geoinżynierii SGGW
Polski Komitet Geotechniki
Oddział Stołeczny PKG

 • Komitet Naukowy i Organizacyjny

 • Spis treści materiałów konferencyjnych

 • Miejsce seminarium (opis)

 • Plan centrum Warszawy i terenu SGGW

 • Karta zgłoszeniowa

 • Instrukcja pisania artykułów
 • Adres do korespondencji:
  Katedra Geoinżynierii
  Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW
  02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159
  tel./fax (+ 48 22) 847 00 13, tel. (+ 48 22) 843 90 41 w. 11750,
  http://www.sggw.waw.pl/~iks_kg
  e-mail: iks_kg@alpha.sggw.waw.pl