Katedra Geoinżynierii
zatrudnia 35 osób, w tym 25 pracowników naukowo-dydaktycznych oraz 10 pracowników naukowo-technicznych. Stanowią oni kadrę specjalistów z dużym doświadczeniem w zakresie budownictwa, inżynierii i ochrony środowiska, posiadających uprawnienia budowlane, geologiczne, certyfikaty Polskiego Komitetu Geotechniki oraz biegłych w zakresie prognozowania ocen oddziaływania na środowisko.

           Katedra dysponuje nowoczesnym laboratorium geotechnicznym, sprzętem do badań terenowych oraz specjalistycznymi pracowniami komputerowymi.

           Zakres działania Katedry obejmuje doskonalenie metodyki geotechnicznych badań laboratoryjnych i terenowych; modelowanie i monitoring wód gruntowych; stateczność i odkształcenia budowli ziemnych; monitoring zapór ziemnych; wzmocnienie słabonośnych podłoży; oczyszczanie gruntów; utylizację odpadów komunalnych i przemysłowych; wykorzystanie metod numerycznych w geotechnice; zastosowanie nowych materiałów i technologii oraz zarządzanie w inżynierii.