Nabór słuchaczy


Sposób naboru

Nabór na studia podyplomowe prowadzony był w terminie od 15.01.2007. Rekrutacja była otwarta i odbywała się na zasadzie kolejności zgłoszeń do wyczerpania miejsc.


Wymagane dokumenty

(1kB)  wypełniona DEKLARACJA UCZESTNICTWA w studiach podyplomowych

DEKLARACJA UCZESTNICTWA
(2kB)


(1kB)  zgoda na wprowadzanie i przetwarzanie danych osobowych

OŚWIADCZENIE
(2kB)


(1kB)  kwestionariusz osobowy kandydata

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
(2kB)


(1kB)  wypis z dowodu osobistego kandydata

WYPIS Z DOWODU OSOBISTEGO
(2kB)


(1kB)  wypełnione i podpisane ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU
(2kB)


(1kB)  przekazanie danych o przedsiębiorstwie delegującym uczestnika i danych osobowych uczestnika

DANE O PRZEDSIĘBIORSTWIE I DANE O UCZESTNIKU
(2kB)


(1kB)  wypełniona i podpisana "Umowa o usługę szkoleniową" regulująca zasady organizacji i udziału w studiach podyplomowych

UMOWA O USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ
(2kB)

oraz

(1kB)  kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
(1kB)  2 zdjęcia


Rekrutacja na szkolenie odbywała się według kolejności zgłoszeń. DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA w studiach podyplomowych przesłać należało:

- pocztą elektroniczną na adres kg@sggw.pl
   lub
- faxem na numer +22 5935203
   lub
- pocztą na adres:
Katedra Geoinżynierii
Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa

Pozostałe dokumenty należało dostarczyć (pocztą lub osobiście) do sekretariatu Katedry Geoinżynierii (budynek nr 33, pok. nr 36) w terminie do 20.02.2007.

Spotkanie inauguracyjne odbyło się w dniu 23.03.2007 w sali Nr 3/82A nowego gmachu Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska (budynek Nr 34) o godz. 16.00. Osoby deklarujące udział w studiach podyplomowych zostały poinformowane o zakwalifikowaniu nie później niż tydzień po zakończeniu naboru.(2kB)