(6kB)                                     (5kB)                                     (8kB)
Studia podyplomowe:

"PROJEKTOWANIE GEOTECHNICZNE, BEZPIECZEŃSTWO
I ODDZIAŁYWANIE BUDOWLI NA ŚRODOWISKO"

nr ref. SPORZL/2.3A/3/14/0040
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 2.3 schemat a "Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr"
zrealizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.Europejski Fundusz Społeczny

Portal Unii Europejskiej


(7kB)                            (8kB)