Nabór słuchaczy


Sposób naboru

Nabór na studia podyplomowe prowadzony będzie w terminie do 30.06.2008. Rekrutacja jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń do wyczerpania miejsc.


Wymagane dokumenty

(1kB)  wypełniona DEKLARACJA UCZESTNICTWA w studiach podyplomowych

DEKLARACJA UCZESTNICTWA
(2kB)


(1kB)  zgoda na wprowadzanie i przetwarzanie danych osobowych

OŚWIADCZENIE
(2kB)


(1kB)  kwestionariusz osobowy kandydata

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
(2kB)


(1kB)  wypis z dowodu osobistego kandydata

WYPIS Z DOWODU OSOBISTEGO
(2kB)


(1kB)  wypełnione i podpisane "Podanie o przyjęcie na Studia Podyplomowe"

PODANIE O PRZYJĘCIE NA STUDIA PODYPLOMOWE
(2kB)

oraz

(1kB)  dowód opłaty za 1 semestr w wysokości 2 500 zł.
(1kB)  kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
(1kB)  1 zdjęcie


Rekrutacja na Studia Podyplomowe odbywa się według kolejności zgłoszeń, zatem prosimy wypełnioną DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA w studiach podyplomowych przesłać jak najszybciej:

- pocztą elektroniczną na adres kg@sggw.pl
   lub
- faxem na numer +22 5935203
   lub
- pocztą na adres:
Katedra Geoinżynierii
Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa

Pozostałe dokumenty prosimy dostarczyć (pocztą lub osobiście) do sekretariatu Katedry Geoinżynierii (budynek nr 33, pok. nr 36) w terminie do 30.06.2008.

(2kB)