Studia podyplomowe:

"PROJEKTOWANIE GEOTECHNICZNE, BEZPIECZEŃSTWO
I ODDZIAŁYWANIE BUDOWLI NA ŚRODOWISKO"