(11kB)      (13kB)      (12kB)


Studia podyplomowe:

"PROJEKTOWANIE GEOTECHNICZNE"

nr UDA-POKL.02.01.01-00-714/08

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiębiorczościEuropejski Fundusz Społeczny

Portal Unii Europejskiej

(7kB)